förnyelse - närproduktion - återbruk

Förnyelse - Genom våra egna och ungas nytänkande av olika material

Närproduktion - Så nära som möjligt, men världen krymper

Återbruk - Här är det bara fantasin som sätter stopp

 

form & kultur

En tradition som aldrig förnyas, dör bort

Att våga ta tillvara nya influenser från våra medmänniskor

Att bevara och förstå äldre generationers hantverk

 

 

 

 

 

 

 

 

Catanya WebDesign 2012